Jászapáti Gróf Széchenyi István
Katolikus Középiskola és Kollégium weblapja

 

Tanév rendje

A 2018/2019. tanév rendje

13/2018. (VI. 14. EMMI rendelet alapján)

 1. A tanév indításával kapcsolatos feladatok
 • A munka felvétele                               augusztus 21. (kedd) 8:00

                                                                  alakuló értekezlet

 • Aktuális tanévkezdő feladatok:          augusztus 22. (szerda) 8:00-tól
 • Munkaközösségi megbeszélések                   augusztus 23. (csütörtök) 9:00-tól
 • Javító-és osztályozóvizsgák:              augusztus 27. (hétfő) írásbeli 9:00

augusztus 28.(kedd) szóbeli 9:00

 • Pótbeiratkozás (Vasút út 4.):              augusztus 27. és 28.
 • Tankönyvosztás:                                gimnázium: augusztus 30-31

 szakképző: szeptember 1-től az első tanítási héten

 • Tanévnyitó szentmise Eger:                augusztus 29. (szerda)
 • Tanévnyitó értekezlet:                        augusztus 30. (csütörtök) 9:00
 • Tanévnyitó szentmise:                        2018. szeptember 3. (hétfő) 8:00
 1. A szorgalmi idő:

2018. szeptember 3-án (hétfőn) kezdődik és 2019. június 14-én (pénteken) ér véget. (gimnáziumban, szakközépiskolában 180 nap, szakgimnáziumban 179 nap)

 • első tanítási nap:                       2018. szeptember 3. (hétfő)
 • az I. félév vége:                          2019. január 25. (péntek)

Az osztályfőnökök 2019. február 1-ig (péntek) értesítik az elért eredményekről a tanulókat illetve szüleiket.

 • a II. félév kezdete:            2019. január 28. (hétfő)
 • utolsó tanítási nap:
 • a végzős évfolyamokon:         2019. május 2. (csütörtök)
 • a többi évfolyamon:      2019. június 14. (péntek)

 

 1. Oktatási szünetek, munkaszüneti napok:

Őszi szünet:

2018. október 29-től november 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap:    október 26. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:                 november 5. (hétfő)

Téli szünet:

2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2018. december 21. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:       2019. január 3. (csütörtök)

Tavaszi szünet:

2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2019. április 17. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:                 2019. április 24. (szerda)

Munkaszüneti napok, ünnepnapok:

 • 2018. október 23. (kedd)                                      nemzeti ünnep
 • 2019. március 15. (péntek)                                   nemzeti ünnep
 • 2019. május 1. (szerda)                                         a munka ünnepe
 • 2019. június 10. (hétfő)                                         Pünkösd

Munkanap áthelyezések:

 • 2018. október 13. szombat munkanap (október 22. (hétfő) ledolgozása)
 • 2018. december 1. szombat munkanap (december 24. ledolgozása)
 • 2018. december 15. szombat munkanap (december 31. ledolgozása)
 1. Tanítás nélküli munkanapok, igazgatói engedéllyel:

Pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 7 munkanap, a szakgimnáziumban nyolc munkanap használható fel tanítás nélküli munkanapként, melyeket a naplóban nem kell számozni:

 • 2018. december 1. nevelési értekezlet
 • 2018. december 15.
 • 2019. május 6. írásbeli érettségi
 • 2019. május 7. írásbeli érettségi
 • 2019. május 31. tantestületi kirándulás
 • 2019. június 14. ifjúsági nap (DÖK)

 

 • pályaorientációs nap (időpontja szabadon választható, a rendeletben előírtak szerint 1 vagy 2 nap)
 1. Tantestületi értekezletek:
 • az I. félévet bezáró tantestületi értekezlet: 2019. január 31. (csütörtök) 14:30 a Gr. Széchenyi teremben
 • a II. félévet bezáró tantestületi értekezlet: 2019. június 28. (péntek) 8 óra
 • Lelki nap gyerekeknek: 2018. december 21. (péntek)
  •  2019. április 17. (szerda)
 • Lelki délután tanároknak: 2018. november 8. (csütörtök) 14:30

2019. március 19. (kedd) 14:30

 1. Nevelési értekezletek:
 •  2018. december 1. szombat Téma: Kompetencia mérési eredményei
 • 2019. március 7. csütörtök

 

 1. Osztályozó konferenciák:
 • Gimnáziumi egységben:
 • négy és nyolc évfolyamos gimn.      2019. január 23.(szerda)                              14:15
 • végzős évfolyam                              2019. április 29. (hétfő)                               14:15
 • gimnázium                                       2018. június 13. (csütörtök)                         14:15
 • Szakképző egységben
 • Szakközép és OKJ képzés      2019. január 23.  14 óra (szerda)
 • végzős évfolyam                     2019. április 29. 14 óra                                        (hétfő)
 • szakképző                              2019. június 13.   14 óra                                        (csütörtök)
 1. Intők, rovók, dicséretek kiadása
 • 2018. november 16-ig
 • 2019. március 22-ig
 1. Szülői értekezletek:

Intézményegységenként összevont szülői értekezlet az 5. és a 9. évfolyamoknak

         Szakképző:                             2018. szeptember 26. (szerda) 14.30 óra

         Gimnázium:                           2018. szeptember 7. (péntek) 16:00

Őszi szülői értekezlet

Gimnáziumban és szakképzőben:

 • 2018. november 9. (péntek) 17:00

 

Tavaszi szülői értekezlet

 • végzős évfolyamokon 2019. február 22. (péntek) 17:00
 • többi évfolyam 2019. február 8. (péntek) 17:00
 1. Országos mérés:
 • kompetencia

2019. május 29. (szerda) (6-8-10. évfolyam) – számozott tanítási napnak minősül.

A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2018. november 23-ig.

 • idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon

2019. május 22. (szerda)- számozott tanítási napnak minősül.

 

 1. Javító, osztályozó, különbözeti, érettségi, szakmai vizsgák:
 • Őszi vizsgaidőszak:

Javító/pótló, ismétlő, előrehozott érettségi és szakmai vizsgák.

Jelentkezés:                                     2018. szeptember 5-ig a kijelölt helyen

Érettségi írásbeli vizsgák:                2018. október 12-től rendelet szerint.

Érettségi és szakmai szóbeli vizsgák:        2018. november 19-től 23-ig rendelet szerint.

 • Félévzárást megelőző osztályozó és különbözeti vizsgák:

írásbelik:    2019. január 14-18.(hétfő-péntek)

szóbelik:     2019. január 21-25. (hétfő - péntek)

 • Tanévzárást megelőző osztályozó és különbözeti vizsgák:

Végzősök:

írásbelik és szóbelik:     2019. április 24-30. (hétfő-kedd)

Többi évfolyam:

írásbelik:                       2019. május 27-május 31. (hétfő-péntek)

szóbelik:                       2019. június 3-7. (hétfő-péntek)

 • Szakmai szintvizsgák:

az érintett Kamarák által szervezett időpontokban

 • Emelt és középszintű érettségi vizsgák:

Jelentkezési határidő:            2019. február 8. (péntek)

írásbeli vizsgák

     - magyar nyelv és irodalom                           2019. május 06. 8 óra

     - matematika                                                  2019. május 07. 8 óra

     - történelem                                                   2019. május 08. 8 óra

     - angol nyelv                                                  2019. május 09. 8 óra

     - német nyelv                                                 2019. május 10. 8 óra

     - biológia                                                        2019. május 14. 8 óra

     - kémia                                                           2019. május 17. 8 óra

     - földrajz                                                        2019. május 17. 14 óra

     - ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsga   2019. május 15. 8 óra

        tárgyak                          

     - informatika                                                  2019. május 16. 8 óra

     - fizika                                                           2019. május 20. 8 óra

     - mozgógép és médiaismeret                          2019. május 22. 14 óra

 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák:                2019. június 5-13.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák:                2019. június 17-28.

 • 12. a              2019. június17-19. (hétfő-kedd-szerda)

 

 • 12. b             2019. június19-20. (szerda-csütörtök)

 

 • 4/12K            2019. június 17-18-19. (hétfő-kedd-szerda)

 

Szakmai vizsgák:

Jelentkezési határidő:    2019. február 11. (hétfő)

OKJ írásbeli vizsgák:    2019. május 15. 8 órától

OKJ szóbeli vizsgák:     2019. május - június

 1. Ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények:

Egyházi ünnepek

 • szeptember utolsó vasárnapja (szeptember 30.) Szentírás napja
 • október hónap rózsafüzér imádság
 • november 1. Mindenszentek
 • november 5. Szent Imre (ifjúság védőszentje)
 • november 13. Magyar szentek és boldogok
 • november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
 • december 2. Advent I.
 • december 6. Szent Miklós – DÖK szervezésében
 • december 8 Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
 • december 9. Advent II.
 • december 16. Advent III.
 • december 21. betlehemezés, karácsonyi ünnepségek
 • január 6. Vízkereszt - házszentelés
 • február 3. Balázsolás/Gyertyaszentelő Boldogasszony
 • március 6. Hamvazószerda
 • keresztúti ájtatosság
 • március 19. Szent József
 • április 14. Barkaszentelés
 • májusi litániák
 • június Jézus Szíve hónapja

Iskolai ünnepek, rendezvények:

 

„Minden a családban kezdődik.”

„Család, légy, ami Isten tervei szerint vagy!”

 

                                                                       (Szent II. János Pál pápa: Familiaris Consortio)

E mottó keretében rendezzük:

 

 • MAKÓ PÁL TUDOMÁNYOS DIÁKNAPOK 2019. április 16-17.

(Előadások a családról, Nagy családban élek)

 • Karácsonyi betlehemi előadás és művészeti bemutató 2018. december 21.

(Nagyszülők meghívása)

 • Szent Márk Napi Búzaszentelés 2019. április 25. (csütörtök)

(Családi gazdaságok bemutatkozása, Hagyományok megőrzése és továbbvitele a családban)

 • A család a társadalom legkisebb és legszeretetteljesebb közössége -A Szent család, mint példakép bemutatása-osztályfőnöki órák keretében-előadók meghívása

 

További rendezvényeink:

 

 • LOVAGI LOGIKAI TORNA 2019. április 26. (péntek)
 • ISKOLABÁL 2019. január 26.

 

Szalagavató:

 • Gimnáziumi egységben:                   2018. november 30. (péntek)
 • Szakképző egységben:                       2018. november 23. (péntek)

Ballagás:

 • Gimnáziumi egységben:                   2019. május 4. (szombat) 10 óra
 • Szakképző egységben:                      2019. május 3. (péntek) 15 óra

Tanévzáró ünnepély:

2019. június 21. (péntek)       8 óra

Tanévzáró szentmise keretében

Karácsonyi művészeti bemutató:

2018. december 20. csütörtök

 

Október 23. Nemzeti ünnep   Művelődési Házban 2018. október 19. (péntek)
                                              

A műsorért felelős:            gimnáziumi intézményegység Gulyásné Tajti Éva, Nagyné Lékó Henrietta

Ünnepi beszédet mond:     Nagy Ferencné

Városi ünnepség:              október 23. (kedd)

Március 15. Nemzeti ünnep   intézményegységenként 2019. március 14. (csütörtök)

Osztálykeretben kell megünnepelni és faliújságokon a történelem munkaközösség megjeleníti:

 • október 6.                          Aradi vértanúkra emlékezés
 • február 25.                        A kommunista diktatúrák áldozatainak emléke
 • április 16.                          Holokauszt áldozataira emlékezés
 • június 4.                                     Nemzeti Összetartozás Napja
 1. Beiratkozás a 2019/2020-as tanévre:

Gimnáziumi egységben:                 2019. június 20. (csütörtök) (8-14 óráig).

                Szakképző egységben:                    2019. június 19. (szerda) 8.00 órától

                                                                          2019. június 20. (csütörtök) 8.00 órától

 

14. Vegyes rendelkezések

 • menzára jelentkezés: tanévnyitó napján 10 óráig
 • tantestületi megbeszélés külön értesítés szerint
 • OKTV-jelentkezés: rendelet szerint
 • többi verseny meghirdetés szerint
 • évi diákközgyűlés:
 • GIMNÁZIUM: 2019. február 18. (hétfő)
 • SZAKKÉPZŐ: 2019. február 20. (szerda)

 

Tanítási óra a fentiekben meghatározott szüneteken illetve tanítás nélküli napokon kívül semmilyen címen nem maradhat el.

15. Egyéb:

-   Folyosói ügyeleti rend kihirdetése.

 • Döntés a tanulmányi versenyeken való részvételről.

Minden évben a munkaközösségek javaslata alapján az igazgató dönt a különböző tanulmányi versenyeken való részvételről.

Az alábbiak szerint tervezzük a versenyeken való részvételt:

 • Kiemelt versenyek:
  • Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében meghirdetett versenyek
  • Megyei hirdetésű tanulmányi versenyek
  • Országos és megyei szakmai versenyek

Felelősök: munkaközösség-vezetők és a szaktanárok

 

 • Középszintű versenyek:

Felelősök: szaktanárok

 

Jászapáti, 2018. szeptember 3.

Mészárosné Drizner Rita

                    igazgató