Jászapáti Gróf Széchenyi István
Katolikus Középiskola és Kollégium weblapja

 

Tanév rendje

A 2017/2018. tanév rendje

14/2017. (VI. 14. EMMI rendelet alapján)

1.     A tanév indításával kapcsolatos feladatok

·   A munka felvétele                                                    augusztus 22. (kedd) 8:00

                                                                                                       alakuló értekezlet

·   Javító-és osztályozóvizsgák:                                  augusztus 23. (kedd) írásbeli 9:00

           augusztus 25.(péntek) szóbeli 9:00

·   Pótbeiratkozás (Vasút út 4.):                                 augusztus 25. és 29.

·   Tankönyvosztás                                                        szeptember 1-től az első tanítási héten

 

·   Tanévnyitó szentmise Eger:                                   augusztus 24. (csütörtök)

·   Munkaközösségi megbeszélések                           augusztus 28. (hétfő) 9:00-tól

·   Aktuális tanévkezdő feladatok:                              augusztus 29. (kedd) 8:00-tól

·   Pótfelvételi eljárás a gimnáziumban                     augusztus 30. (szerda) 8:00-tól

·   Tanévnyitó értekezlet:                                              augusztus 31. (csütörtök) 9:00

·   Tanévnyitó szentmise:                                              2017. szeptember 1.(péntek) 8:00

 

2.     A szorgalmi idő:

        2017. szeptember 1-jén (pénteken) kezdődik és 2018. június 15-én (pénteken) ér véget. (gimnáziumban, szakközépiskolában 179 nap, szakgimnáziumban 178 nap)

·   első tanítási nap:                      2017. szeptember 1. (péntek)

·   az I. félév vége:                         2018. január 26. (péntek)

Az osztályfőnökök 2018. február 2-ig (péntek) értesítik az elért eredményekről a tanulókat illetve szüleiket.

·   a II. félév kezdete:                     2018. január 29. (hétfő)

·   utolsó tanítási nap:

 •  a végzős évfolyamokon:         2018. május 3. (csütörtök)
 •  a többi évfolyamon:                2018. június 15. (péntek)

 

3.     Oktatási szünetek, munkaszüneti napok:

Őszi szünet:

2017. október 30-tól november 3-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap:             október 27. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:                 november 6. (hétfő)

Téli szünet:

2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.

           A szünet előtti utolsó tanítási nap:            2017. december 22. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:                 2018. január 3. (szerda)

Tavaszi szünet:

2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap:             2018. március 28. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:                 2018. április 4. (szerda)

 

Munkaszüneti napok, ünnepnapok:

·        2017. október 23. (hétfő)                                     nemzeti ünnep

·        2017. november 1. (szerda)                                 Mindenszentek

·        2018. március 15. (csütörtök)                             nemzeti ünnep

·        2018. március 30. (péntek)                                 Nagypéntek

·        2018. május 1. (kedd)                                           a munka ünnepe

·        2018. május 21. (hétfő)                                         Pünkösd

 

 

Munkanap áthelyezések:

·        2018. március 10. szombat munkanap (március 16. péntek ledolgozása)

·        2018. április 21. szombat munkanap (április 30. hétfő ledolgozása)

 

4.     Tanítás nélküli munkanapok, igazgatói engedéllyel:

Pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában7 munkanap, a szakgimnáziumban nyolc munkanap használható fel tanítás nélküli munkanapként, melyeket a naplóban nem kell számozni:

·        2017. december 22.

·        2018. március 10. pedagógus lelki gyakorlat

·        2018. április 21. pedagógus lelki gyakorlat

·        2018. május 24. szentkúti zarándoklat

·        2018. június 1. tantestületi kirándulás

·        2018. június 15. ifjúsági nap (DÖK)

·        pályaorientációs nap (időpontja szabadon választható, a rendeletben előírtak szerint 1 vagy 2 nap)

5.     Tantestületi értekezletek:

·        az I. félévet bezáró tantestületi értekezlet: 2018. február 12. (hétfő) 14:00 a Gr. Széchenyi teremben

·        a II. félévet bezáró tantestületi értekezlet: 2018. június 29. (péntek) 8 óra

·        Lelki nap: 2017. december 21.

·        Lelki nap: 2018. március10.

6.     Nevelési értekezletek:

·         2017. december 4. hétfő

·        2018. március 21. szerda

7.     Osztályozó konferenciák:

·        Gimnáziumi egységben:

 • négy és nyolc évfolyamos gimn.      2018. január 23.(kedd)  14:15
 • végzős évfolyam                                  2018. április 26. (csütörtök) 14:15
 • gimnázium                                           2018. június 13. (szerda) 14:15

·        Szakképző egységben

 • Szakközép és OKJ képzés                 2018. január 24.  14 óra (szerda)
 • végzős évfolyam                                  2018. április 26. 14 óra (csütörtök)
 • szakképző                                             2018. június 13.   14 óra (szerda)

8.     Intők, rovók, dicséretek kiadása

·        2017. november 11-ig

·        2018. március 20-ig

9.     Szülői értekezletek:

Intézményegységenként összevont szülői értekezlet az 5. és a 9. évfolyamoknak

         Szakképző:                             2017. szeptember 20. (szerda) 14.30 óra

         Gimnázium:                           2017. szeptember 8. (péntek) 16:00

Őszi szülői értekezlet

Gimnáziumban:

·        2017. szeptember 20 (szerda)   17 óra

vagy

·        2017. szeptember 22 (péntek) 17 óra

Szakképzőben:

·        2017. november 15-én (szerda) 14 óra 30 perc

vagy

·        2017. november 17-én (péntek) 14 óra 30 perc

Tavaszi szülői értekezlet

·        végzős évfolyamokon 2018. február 23. (péntek) 17:00

·        többi évfolyam 2018. február 7. (szerda) vagy február 9. (péntek) 17:00

 

10.              Országos mérés:

·        kompetencia

                    2018. május 23. (szerda) (6-8-10. évfolyam) – számozott tanítási napnak minősül.

                    A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2017. november 24-ig.

·        idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon

                                  2018. május 16. (szerda)- számozott tanítási napnak minősül.

 

11.              Javító, osztályozó, különbözeti, érettségi, szakmai vizsgák:

·        Őszi vizsgaidőszak:

Javító/pótló, ismétlő, előrehozott érettségi és szakmai vizsgák.

            Jelentkezés:                                                  2017. szeptember 5-ig a kijelölt helyen

            Érettségi írásbeli vizsgák:                          2017. október 13-tól rendelet szerint.

            Érettségi és szakmai szóbeli vizsgák:       2017. november 9-től 24-ig rendelet szerint.

·        Félévzárást megelőző osztályozó és különbözeti vizsgák:

            írásbelik:    2018. január 15-19.(hétfő-péntek)

            szóbelik:     2018. január 22-26. (hétfő - péntek)

·        Tanévzárást megelőző osztályozó és különbözeti vizsgák:

                        Végzősök:

                                  írásbelik és szóbelik:    2018. április 23-27. (hétfő-péntek)

                        Többi évfolyam:

                                  írásbelik:                        2018. május 28-június 1. (hétfő-péntek)

                                  szóbelik:                         2018. június 4-8. (hétfő-péntek)

·        Szakmai szintvizsgák:

                      az érintett Kamarák által szervezett időpontokban

·        Emelt és középszintű érettségi vizsgák:

                                    Jelentkezési határidő:            2018. február 9. (péntek)

írásbeli vizsgák

     - magyar nyelv és irodalom                                                2018. május 07. 8 óra

     - matematika                                                                         2018. május 08. 8 óra

     - történelem                                                                           2018. május 09. 8 óra

     - angol nyelv                                                                          2018. május 10. 8 óra

     - német nyelv                                                                         2018. május 11. 8 óra

     - biológia                                                                                 2018. május 15. 8 óra

     - kémia                                                                                    2018. május 18. 8 óra

     - földrajz                                                                                 2018. május 18. 14 óra

     - ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsga tárgyak      2018. május 16. 8 óra                       

     - informatika                                                                          2018. május 14. 8 óra

     - fizika                                                                                      2018. május 22. 8 óra

     - mozgógép és médiaismeret                                              2018. május 24. 14 óra

 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák:                                   2018. június 7-14.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák:                                   2018. június 18-29.

·        12. a              2018. június18-19. (hétfő-kedd)

·        12. I              2018. június18-19. (hétfő-kedd)

 

Szakmai vizsgák:

Jelentkezési határidő:     2018. február 12. (hétfő)

OKJ írásbeli vizsgák:       2018. május 16. 8 órától

OKJ szóbeli vizsgák:        2018. május - június

 

12.              Ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények:

Egyházi ünnepek

·        szeptember 3. Egyházközség búcsúünnepe

·        szeptember utolsó vasárnapja (szeptember 25.) Szentírás napja

·        október hónap rózsafüzér imádság

·        november 1. Mindenszentek

·        november 5. Szent Imre (ifjúság védőszentje)

·        november 13. Magyar szentek és boldogok

·        november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet

·        november 27. Advent I.

·        december 6. Szent Miklós – DÖK szervezésében

·        december 8. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

·        december 4. Advent II.

·        december 11. Advent III.

·        december 21. betlehemezés, karácsonyi ünnepségek

·        január 6. Vízkereszt - házszentelés

·        február 3. Balázsolás/Gyertyaszentelő Boldogasszony

·        március 1. Hamvazószerda

·        keresztúti ájtatosság

·        március 19. Szent József

·        április 9. Barkaszentelés

·        április 23. Isteni irgalmasság

·        májusi litániák

·        június Jézus Szíve hónapja

·        Teremtésvédelmi naphoz kapcsolódó rendezvények:

 • március 19-i héten az iskola környezetének rendbetétele
 • faültetés a tangazdaságban
 • április 25. Szt. Márk napi búzaszentelés
 • március 27-28 Makó Pál Napok tudományos előadások

 

Iskolai ünnepek, rendezvények:

 

·        MAKÓ PÁL TUDOMÁNYOS DIÁKNAPOK 2018. március 27-28.

·        LOVAGI LOGIKAI TORNA 2018. április 20.

·        ISKOLABÁL 2018. január 27.

·        FOGADÓÓRA 2017. november 21. 17:00

 

Szalagavató:

·        Gimnáziumi egységben:                  2017. november 17. (péntek)

·        Szakképző egységben:                     2017. november 24. (péntek)

Ballagás:

·        Gimnáziumi egységben:                 2018. május 5. (szombat) 10 óra

·        Szakképző egységben:                     2018. május 4. (péntek) 15 óra

Tanévzáró ünnepély:

2018. június 22. (péntek)       8 óra

Tanévzáró szentmise keretében

Karácsonyi művészeti bemutató:

2017. december 20. szerda

 

Október 23. Nemzeti ünnep                         Művelődési Házban 2017. október 20. (péntek)
                                              

                   A műsorért felelős:                   szakképző iskola intézményegysége

                   Ünnepi beszédet mond:          Medvéné Urbán Terézia

                   Városi ünnepség:                      október 23. (hétfő)

Március 15. Nemzeti ünnep                          intézményegységenként 2018. március 14. (szerda)

Osztálykeretben kell megünnepelni és faliújságokon a történelem munkaközösség megjeleníti:

·    október 6.                                  Aradi vértanúkra emlékezés

·    február 25.                                A kommunista diktatúrák áldozatainak emléke

·    április 16.                                  Holokauszt áldozataira emlékezés

·    június 4.                                    Nemzeti Összetartozás Napja

 

13. Beiratkozás a 2018/2019-es tanévre:

              Gimnáziumi egységben:               2018. június 21. (csütörtök) (8-14 óráig).

              Szakképző egységben:                   2018. június 20. (szerda) 8.00 órától

                 2018. június 21. (csütörtök) 8.00 órától

14. Vegyes rendelkezések

·    menzára jelentkezés: tanévnyitó napján 10 óráig

·    tantestületi megbeszélés külön értesítés szerint

·    OKTV-jelentkezés: rendelet szerint

·    többi verseny meghirdetés szerint

·    évi diákközgyűlés:

·    GIMNÁZIUM: 2018. február 20. (hétfő)

·    SZAKKÉPZŐ: 2018. február 22. (szerda)

 

Tanítási óra a fentiekben meghatározott szüneteken illetve tanítás nélküli napokon kívül semmilyen címen nem maradhat el.

15. Egyéb:

 • Folyosói ügyeleti rend kihirdetése.
 • Döntés a tanulmányi versenyeken való részvételről.

Minden évben a munkaközösségek javaslata alapján az igazgató dönt a különböző tanulmányi versenyeken való részvételről.

Az alábbiak szerint tervezzük a versenyeken való részvételt:

·        Kiemelt versenyek:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében meghirdetett versenyek
 • Megyei hirdetésű tanulmányi versenyek
 • Országos és megyei szakmai versenyek

Felelősök: munkaközösség-vezetők és a szaktanárok

 

·        Középszintű versenyek:

Felelősök: szaktanárok

 

Jászapáti, 2017. szeptember 1.

Mészárosné Drizner Rita

igazgató