Jászapáti Gróf Széchenyi István
Katolikus Középiskola és Kollégium weblapja

 

Pedagógusaink/dolgozóink

Pedagógusaink

1.

Bagi Jenő

műszaki szakoktató

osztályfőnök

2.

Báthor István

műszaki szakoktató, építészeti szakirány

3.

Béres Sándorné

műszaki szakoktató, kereskedelmi szakirány

osztályfőnök

munkaközösség-vezető

4.

Borbás Ágnes

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

magyar-orosz szakos tanár

szakvizsgázott közoktatás-vezető

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

5.

Deli Julianna

okleveles földrajz szakos középiskolai tanár földrajz-rajz szakos tanár

okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár

biológia szakos tanár

 hittan

szakvizsgázott pedagógus, mozgókép és médiakultúra szakirány

munkaközösség-vezető

6. dr. Kriston-Bodnárné Kókai Zsófia

okleveles kertészmérnök

okleveles mérnöktanár

okleveles környezetvédelmi szakmérnök

mesterpedagógus

szakmai vizsgaelnök

7.

Farkasné Besenyei Mária

igazgatóhelyettes

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

okleveles történelemtanár

 szakvizsgázott közoktatás-vezető

 érettségi vizsgaelnök

Szent Gellért díjas

8.

Fehér Gabriella

okleveles történelem tanár,

okleveles hittantanár-nevelő tanár

9.

Földes Rita

informatika szakos tanár

matematika-számítástechnika szakos tanár

okleveles matematikatanár

 osztályfőnök

10.

Fülöp József

műszaki szakoktató

osztályfőnök

11.

Fülöpné Kovács Krisztina

biológia

informatika (GYED)

12.

Gréczi László

szakmai igazgatóhelyettes

 okleveles mérnöktanár (gépész),

 műszaki tanár és üzemgépész üzemmérnök,

 szakvizsgázott pedagógus,

szakvizsgázott közoktatás-vezető

13. Gonda László

műszaki szakoktató,

informatikus

14.

Gulyásné Tajti Éva

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar-orosz szakos tanár

hittan

osztályfőnök

15. Halászi Zoltán okleveles történelem szakos középiskolai tanár

16.

Ivancsics Enikő

okleveles magyar nyelv és irodalom bölcsész és középiskolai tanár

okleveles némettanár

17.

Jakusné Kiss Ágnes

okleveles angoltanár

osztályfőnök

18.

Juhászné Ivanics Piroska

okleveles matematika szakos tanár,

érettségi vizsgaelnök

19.

Karácsonyné Lázár Eszter

okleveles angoltanár

osztályfőnök

20.

Kántorné Pataki Erika

okleveles földrajztanár

földrajz-rajz szakos tanár

21.

Kissné Kis Mária

okleveles testnevelő tanár

tájfutó szakedző

22.

Konkoly Gabriella

magyar-orosz szakos középiskolai tanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár

angol szakos középiskolai tanár

érettségi vizsgaelnök

(GYED)

23.

Lados Ferenc Miklós

műszaki szakoktató

24.

Medvéné Urbán Terézia

okleveles történelem szakos tanár

közoktatás-vezetői szakvizsga

pedagógiai szakértő

mesterpedagógus

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

25.

Mészárosné Drizner Rita

igazgató

okleveles agrármérnök

okleveles környezetvédelmi szakmérnök

környezetvédelmi szakértő

okleveles mérnöktanár

közoktatás-vezetői szakvizsgázott pedagógus

mesterpedagógus

szakmai vizsgaelnök

26.

Mihályi Zoltán

biológia, földrajz szakos tanár

27.

Nagy Ferenc

műszaki szakoktató

bútorasztalos mester

28.

Nagy Ferencné

német szakos nyelvtanár

okleveles történelem-orosz szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

29.

Nagy-Mihályi Judit

angol szakos nyelvtanár

30.

Ózsváriné Pethő Adrienne Anna

okleveles biológia-kémia szakos középiskolai tanár

okleveles közoktatás vezetői szakvizsgázott pedagógus

mesterpedagógus

osztályfőnök

munkaközösség vezető

31.

Dr. Ördögné Gyurkó Katalin

okleveles könyvtárpedagógiai-tanár

okleveles könyvtár szakos bölcsész (régi könyves)

okleveles könyvtáros

okleveles népművelő-könyvtáros

32.

Panyi Katalin Zsuzsanna

német szakos nyelvtanár

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

33.

Pócs Róbert

műszaki szakoktató – élelmiszeripar

osztályfőnök

34. Ragó Rita

növénytermesztési agrármérnök

növényvédelmi szakmérnök

35.

Réz István

okleveles matematikatanár

matematika-ének-zene szakos tanár, kántor

munkaközösség vezető

Pájer Antal díjas

36.

Réz Judit

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar-történelem szakos tanár

okleveles latin szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

Pájer Antal díjas

37.

Rusvai Magdolna

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus mérési és értékelési szakértő

mesterpedagógus

érettségi vizsgaelnök

38.

Sándorné Bárdos Zsuzsanna

okleveles matematika-kémia szakos középiskolai tanár

okleveles informatika szakos tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

39.

Szabó-Bálint Katalin

okleveles angol szakos nyelvtanár

okleveles orosz nyelv- és irodalom, román nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

40.

Szabó-Bálint József

okleveles számítástechnika szakos tanár

fizika szakos középiskolai tanár

41.

Szabóné Nagy Enikő

okleveles kémia-fizika szakos középiskolai tanár

érettségi vizsgaelnök

Szent Gellért díjas

Jászapáti Városért díjas

42.

Szeles László

okleveles közgazdász mérnök- tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

43.

Tajti László

okleveles informatika szakos tanár

osztályfőnök

44.

Tóth Klára

okleveles angoltanár

szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető, mentortanári szakterület

érettségi vizsgaelnök

45.

Urbán Barbara

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

46.

Urbán Ferenc

okleveles testnevelő tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)

szakvizsgázott pedagógus

közoktatási vezető

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

munkavédelmi technikus

47.

Urbán Gábor

műszaki szakoktató

48.

Urbán Ilona

földrajz-biológia szakos tanár

okleveles földrajz szakos tanár

osztályfőnök

49.

Urbán János

okleveles humán szervező

műszaki szakoktató (lakatos)

okleveles mérnöktanár

közoktatás vezető és szakvizsgázott pedagógus

osztályfőnök

50.

Veleczki János

testnevelés szakos tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

atlétika szakedző

 

Óraadók:

 

1.

Abayné Dr. Hamar Enikő

okleveles agrármérnök, mezőgazdasági ismeretek

2.

Szeles Ilona

matematika

3.

Muhari Zoltán

testnevelés

4.

Dr. Szlávikné Gál Zsuzsanna

gyógypedagógus

5.

Gőzné Rusvai Júlia

gyógypedagógus

6.

Dékányné Móczár Edit

cukrász szakoktató

7. Krivicz Lajos vendéglátó szakoktató
8. Szepes Tamás vendéglátó szakoktató
9. Laczó Gizella gyógypedagógus
 
 

Dolgozóink

1.

Ádám Jánosné

takarító

2.

Ádám Józsefné

konyhai kisegítő

3.

Bártfai Tiborné

takarító

4.

Borbás Pál

mezőgazdasági munkás

5.

Budai Imréné

konyhai kisegítő

6.

Császár Miklósné

takarító

7.

Csík Éva

gazdasági ügyintéző

8.

Csontos Csaba

gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő

9.

Fügedi Rita (GYES)

gazdasági ügyintéző

10.

Gőzné Rusvai Julianna

védőnő

11.

Gyenes Józsefné

takarító

12.

Hampel István Örs

gondnok

13.

Horváth Ferencné

takarító

14.

Kaszab Attila

mezőgazdasági munkás

15.

Ládi Károly

gazdasági ügyintéző

16.

Menyhárt Mariann

konyhai kisegítő

17.

Mészáros Éva

laboráns 

18. Miklós Katalin gazdasági ügyintéző

19.

Molnár Tibor

karbantartó

20.

Nagy Józsefné

takarító

21.

Nagy Zsolt

karbantartó

22.

Nagyné Bojtos Andrea

gazdaságvezető

23.

Nagyné Pongó Rita

iskolatitkár

24.

Németh Adrián

rendszergazda

25.

Oskola Anita 

takarító

26.

Papp Julianna

takarító

27.

Radics Imre

karbantartó

28.

Senográczki Miklós

karbantartó

29.

Senográczki Pálné

takarító

30.

Tajti Ibolya

tangazdaságvezető

31.

Tóthné Major Judit

munkaügyi/ bér- tb ügyintéző

32.

Urbán Csabáné

iskolatitkár

33.

Végh Zoltánné

takarító

 

 

vendéglátó szakoktató