Jászapáti Gróf Széchenyi István
Katolikus Középiskola és Kollégium weblapja

 

Pedagógusaink/dolgozóink

Pedagógusaink

1.

Antalné Teleki Erzsébet

testnevelés szakos tanár

2.

Bagi Jenő

műszaki szakoktató

osztályfőnök

3.

Báthor István

műszaki szakoktató, építészeti szakirány

4.

Béres Sándorné

műszaki szakoktató, kereskedelmi szakirány

osztályfőnök

munkaközösség-vezető

5.

Borbás Ágnes

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

magyar-orosz szakos tanár

szakvizsgázott közoktatás-vezető

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

6.

Deli Julianna

okleveles földrajz szakos középiskolai tanár földrajz-rajz szakos tanár

okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár

biológia szakos tanár

 hittan

szakvizsgázott pedagógus, mozgókép és médiakultúra szakirány

munkaközösség-vezető

7.

Farkasné Besenyei Mária

igazgatóhelyettes

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

okleveles történelemtanár

 szakvizsgázott közoktatás-vezető

 érettségi vizsgaelnök

8.

Fehér Gabriella

okleveles történelem tanár,

okleveles hittantanár-nevelő tanár

9.

Földes Rita

informatika szakos tanár

matematika-számítástechnika szakos tanár

okleveles matematikatanár

 osztályfőnök

10.

Fülöp József

műszaki szakoktató

osztályfőnök

11.

Fülöpné Kovács Krisztina

biológia

informatika (GYED)

12.

Gréczi László

szakmai igazgatóhelyettes

 okleveles mérnöktanár (gépész),

 műszaki tanár és üzemgépész üzemmérnök,

 szakvizsgázott pedagógus,

szakvizsgázott közoktatás-vezető

13. Gonda László

műszaki szakoktató,

informatikus

14.

Gulyásné Tajti Éva

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar-orosz szakos tanár

hittan

osztályfőnök

15.

Ivancsics Enikő

okleveles magyar nyelv és irodalom bölcsész és középiskolai tanár

okleveles némettanár

16.

Jakusné Kiss Ágnes

okleveles angoltanár

osztályfőnök

17.

Juhászné Ivanics Piroska

okleveles matematika szakos tanár,

érettségi vizsgaelnök

18.

Karácsonyné Lázár Eszter

okleveles angoltanár

osztályfőnök

19.

Kántorné Pataki Erika

okleveles földrajztanár

földrajz-rajz szakos tanár

20.

Kimákné Pető Edit

német nyelv (GYES)

21.

Kissné Kis Mária

okleveles testnevelő tanár

tájfutó szakedző

22.

Konkoly Gabriella

magyar-orosz szakos középiskolai tanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár

angol szakos középiskolai tanár

érettségi vizsgaelnök

(GYED)

23.

Lados Ferenc Miklós

műszaki szakoktató

24.

Medvéné Urbán Terézia

okleveles történelem szakos tanár

közoktatás-vezetői szakvizsga

pedagógiai szakértő

mesterpedagógus

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

25.

Mészárosné Drizner Rita

igazgató

agrármérnök

környezetvédelmi szakmérnök

mérnöktanár

közoktatás-vezetői szakvizsga

mesterpedagógus

26.

Mihályi Zoltán

biológia, földrajz szakos tanár

27.

Nagy Ferenc

műszaki szakoktató

bútorasztalos mester

28.

Nagy Ferencné

német szakos nyelvtanár

okleveles történelem-orosz szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

29.

Nagy-Mihályi Judit

angol szakos nyelvtanár

30.

Nagyné Lékó Henrietta

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, történelem-ének-zene szakos tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

31.

Ózsváriné Pethő Adrienne Anna

okleveles biológia-kémia szakos középiskolai tanár

közoktatás vezetői szakvizsga

mesterpedagógus

osztályfőnök

munkaközösség vezető

32.

Dr. Ördögné Gyurkó Katalin

okleveles könyvtárpedagógiai-tanár

okleveles könyvtár szakos bölcsész (régi könyves)

okleveles könyvtáros

okleveles népművelő-könyvtáros

33.

Panyi Katalin Zsuzsanna

német szakos nyelvtanár

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

34.

Pócs Róbert

műszaki szakoktató – élelmiszeripar

osztályfőnök

35. Ratsimba Odin Randriamananten közgazdász tanár

36.

Réz István

okleveles matematikatanár

matematika-ének-zene szakos tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

Pájer Antal díjas

37.

Réz Judit

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar-történelem szakos tanár

okleveles latin szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

Pájer Antal díjas

38.

Rusvai Magdolna

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus mérési és értékelési szakértő

mesterpedagógus

érettségi vizsgaelnök

39.

Sándorné Bárdos Zsuzsanna

okleveles matematika-kémia szakos középiskolai tanár

okleveles informatika szakos tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

40.

Szabó-Bálint Katalin

angol szakos nyelvtanár

orosz nyelv- és irodalom, román nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

41.

Szabó-Bálint József

okleveles számítástechnika szakos tanár

fizika szakos középiskolai tanár

42.

Szabóné Nagy Enikő

kémia-fizika szakos középiskolai tanár

érettségi vizsgaelnök

Szent Gellért díjas

Jászapáti Városért díjas

43.

Szeles László

okleveles közgazdász mérnök- tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

44.

Tajti László

okleveles informatika szakos tanár

osztályfőnök

45.

Tóth Klára

okleveles angoltanár

szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető, mentortanári szakterület

érettségi vizsgaelnök

46.

Urbán Barbara

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

47.

Urbán Ferenc

okleveles testnevelő tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)

szakvizsgázott pedagógus

közoktatási vezető

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

48.

Urbán Gábor

műszaki szakoktató

49.

Urbán Ilona

földrajz-biológia szakos tanár

okleveles földrajz szakos tanár

osztályfőnök

50.

Urbán János

okleveles humán szervező

műszaki szakoktató (lakatos)

okleveles mérnöktanár

közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

osztályfőnök

51.

Varga Ákos

műszaki szakoktató – élelmiszeripar

osztályfőnök

52.

Veleczki János

testnevelés szakos tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

atlétika szakedző

 

Óraadók:

 

1.

Abayné Dr. Hamar Enikő

agrármérnök, mezőgazdasági ismeretek

2.

Palotai Lászlóné

matematika

3.

Szeles Ilona

matematika

4.

Muhari Zoltán

testnevelés

5.

Dr. Szlávikné Gál Zsuzsanna

gyógypedagógus

6.

Gőzné Rusvai Júlia

gyógypedagógus

7.

Dékányné Móczár Edit

cukrász szakoktató

8. Ragó Rita

növénytermesztési agrármérnök

növényvédelmi szakmérnök

 
 

Dolgozóink

1.

Ádám István

portás

2.

Ádám Jánosné

takarító

3.

Ádám Józsefné

konyhai kisegítő

4.

Bártfai Tiborné

takarító

5.

Borbás Pál

mezőgazdasági munkás

6.

Budai Imréné

konyhai kisegítő

7.

Császár Miklósné

takarító

8.

Csík Éva

gazdasági ügyintéző

9.

Csontos Csaba

gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő

10.

Fügedi Rita (GYES)

gazdasági ügyintéző

11.

Gőzné Rusvai Julianna

védőnő

12.

Gyenes Józsefné

takarító

13.

Hampel István Örs

gondnok

14.

Horváth Ferencné

takarító

15.

Járvásné Nyitrai Marianna

iskolatitkár

16.

Kárpáti Dóra

pénztáros/ felnőttképzési referens

17.

Kaszab Attila

mezőgazdasági munkás

18. Kaszab Tamás mezőgazdasági munkás

19.

Ládi Károly

gazdasági ügyintéző

20.

Léhiné Zagyi Mária

takarító

21. Lucza Gáborné takarító

22.

Menyhárt Mariann

konyhai kisegítő

23.

Mészáros Éva

laboráns

24. Miklós Katalin gazdasági ügyintéző

25.

Molnár Tibor

karbantartó

26.

Nagy Józsefné

takarító

27.

Nagy Zsolt

mezőgazdasági munkás

28.

Nagyné Bojtos Andrea

gazdaságvezető

29.

Nagyné Pongó Rita

iskolatitkár

30.

Németh Adrián

rendszergazda

31.

Oskola Anita 

takarító

32.

Papp Julianna

takarító

33.

Radics Imre

karbantartó

34.

Senográczki Miklós

karbantartó

35.

Senográczki Pálné

takarító

36.

Tajti Ibolya

tangazdaságvezető

37.

Tóth Erzsébet Zsuzsanna

bér-és tb ügyintéző

38.

Tóth Terézia

takarító

39.

Tóthné Major Judit

munkaügyi/ bér- tb ügyintéző

40.

Urbán Csabáné

iskolatitkár

41.

Végh Zoltánné

takarító