Jászapáti Gróf Széchenyi István

Katolikus Gimnázium weblapja

 

Pedagógusaink/dolgozóink

 

 

Pedagógusaink

1. Dr. Novák István érseki megbízott

2.

Bagi Jenő

műszaki szakoktató

osztályfőnök

3.

Báthor István

műszaki szakoktató, építészeti szakirány

4.

Béres Sándorné

műszaki szakoktató, kereskedelmi szakirány

osztályfőnök

munkaközösség-vezető

5.

Borbás Ágnes

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

magyar-orosz szakos tanár

szakvizsgázott közoktatás-vezető

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

6.

Deli Julianna

okleveles földrajz szakos középiskolai tanár földrajz-rajz szakos tanár

okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár

biológia szakos tanár

 hittan

szakvizsgázott pedagógus, mozgókép és médiakultúra szakirány

munkaközösség-vezető

7. dr. Kriston-Bodnárné Kókai Zsófia

okleveles kertészmérnök

okleveles mérnöktanár

okleveles környezetvédelmi szakmérnök

mesterpedagógus

szakmai vizsgaelnök

8.

Farkasné Besenyei Mária

igazgatóhelyettes

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

okleveles történelemtanár

 szakvizsgázott közoktatás-vezető

 érettségi vizsgaelnök

Szent Gellért díjas

9.

Földes Rita

informatika szakos tanár

matematika-számítástechnika szakos tanár

okleveles matematikatanár

 osztályfőnök

10.

Fülöp József

műszaki szakoktató

osztályfőnök

11.

Fülöpné Kovács Krisztina

biológia

informatika (GYED)

12.

Gréczi László

szakmai igazgatóhelyettes

 okleveles mérnöktanár (gépész),

 műszaki tanár és üzemgépész üzemmérnök,

 szakvizsgázott pedagógus,

szakvizsgázott közoktatás-vezető

13. Gonda László

műszaki szakoktató,

informatikus

14.

Gulyásné Tajti Éva

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar-orosz szakos tanár

hittan

osztályfőnök

15. Halászi Csilla tanító angol műveltségi területtel
16. Halászi Zoltán okleveles történelem szakos középiskolai tanár

17.

Ivancsics Enikő

okleveles magyar nyelv és irodalom bölcsész és középiskolai tanár

okleveles némettanár

18.

Jakusné Kiss Ágnes

okleveles angoltanár

osztályfőnök

19.

Juhászné Ivanics Piroska

okleveles matematika szakos tanár,

érettségi vizsgaelnök

20.

Kántorné Pataki Erika

okleveles földrajztanár

földrajz-rajz szakos tanár

21.

Kissné Kis Mária

okleveles testnevelő tanár

tájfutó szakedző

22.

Konkoly Gabriella

magyar-orosz szakos középiskolai tanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár

angol szakos középiskolai tanár

érettségi vizsgaelnök

(GYED)

23. Lehoczki Balázs

történész

történelem szakos középiskolai tanár

hittan tanár

24.

Medvéné Urbán Terézia

okleveles történelem szakos tanár

közoktatás-vezetői szakvizsga

pedagógiai szakértő

mesterpedagógus

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

25.

Mészárosné Drizner Rita

igazgató

okleveles agrármérnök

okleveles környezetvédelmi szakmérnök

környezetvédelmi szakértő

okleveles mérnöktanár

közoktatás-vezetői szakvizsgázott pedagógus

mesterpedagógus

szakmai vizsgaelnök

26.

Mihályi Zoltán

biológia, földrajz szakos tanár

27.

Nagy Ferencné

német szakos nyelvtanár

okleveles történelem-orosz szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

28. Nagy Gyöngyi angol és olasz szakos nyelvtanár

29.

Nagy-Mihályi Judit

angol szakos nyelvtanár

30. Nagy-Szép István vendéglátó szakoktató

31.

Ózsváriné Pethő Adrienne Anna

okleveles biológia-kémia szakos középiskolai tanár

okleveles közoktatás vezetői szakvizsgázott pedagógus

mesterpedagógus

osztályfőnök

munkaközösség vezető

32.

Panyi Katalin Zsuzsanna

német szakos nyelvtanár

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

33.

Pócs Róbert

műszaki szakoktató – élelmiszeripar

osztályfőnök

34.

Réz István

okleveles matematikatanár

matematika-ének-zene szakos tanár, kántor

munkaközösség vezető

Pájer Antal díjas

35.

Réz Judit

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar-történelem szakos tanár

okleveles latin szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

Pájer Antal díjas

36.

Rusvai Magdolna

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus mérési és értékelési szakértő

mesterpedagógus

érettségi vizsgaelnök

37.

Sándorné Bárdos Zsuzsanna

okleveles matematika-kémia szakos középiskolai tanár

okleveles informatika szakos tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

38.

Szabó-Bálint Katalin

okleveles angol szakos nyelvtanár

okleveles orosz nyelv- és irodalom, román nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

39.

Szabó-Bálint József

okleveles számítástechnika szakos tanár

fizika szakos középiskolai tanár

40.

Szabóné Nagy Enikő

okleveles kémia-fizika szakos középiskolai tanár

érettségi vizsgaelnök

Szent Gellért díjas

Jászapáti Városért díjas

41.

Szeles László

okleveles közgazdász mérnök- tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

42.

Tajti László

okleveles informatika szakos tanár

osztályfőnök

43.

Tóth Klára

okleveles angoltanár

szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető, mentortanári szakterület

érettségi vizsgaelnök

44.

Urbán Barbara

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

45.

Urbán Ferenc

okleveles testnevelő tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)

szakvizsgázott pedagógus

közoktatási vezető

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

munkavédelmi technikus

46.

Urbán Gábor

műszaki szakoktató

47.

Urbán Ilona

földrajz-biológia szakos tanár

okleveles földrajz szakos tanár

osztályfőnök

48.

Urbán János

okleveles humán szervező

műszaki szakoktató (lakatos)

okleveles mérnöktanár

közoktatás vezető és szakvizsgázott pedagógus

osztályfőnök

49.

Veleczki János

testnevelés szakos tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

atlétika szakedző

 

Óraadók:

 

1.

Abayné Dr. Hamar Enikő

okleveles agrármérnök, mezőgazdasági ismeretek

2.

Szeles Ilona

matematika

3.

Muhari Zoltán

testnevelés

4.

Dr. Szlávikné Gál Zsuzsanna

gyógypedagógus

5.

Gőzné Rusvai Júlia

gyógypedagógus

6.

Dékányné Móczár Edit

cukrász szakoktató

7. Krivicz Lajos vendéglátó szakoktató
8. Laczó Gizella gyógypedagógus
9. Kisbalázs Koletta angol szakos középiskolai tanár
10. Vajda István gépjármű szakoktató
11. Pakai Csilla agrármérnök
 
 

Dolgozóink

1.

Ádám Józsefné

konyhai kisegítő

2.

Bártfai Tiborné

takarító

3.

Borbás Pál

mezőgazdasági munkás

4.

Budai Imréné

konyhai kisegítő

5.

Császár Miklósné

takarító

6.

Csík Éva

gazdasági ügyintéző

7.

Csontos Csaba

gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő

8.

Fügedi Rita (GYES)

gazdasági ügyintéző

9.

Gőzné Rusvai Julianna

védőnő

10.

Gyenes Józsefné

takarító

11.

Horváth Ferencné

takarító

12.

Kaszab Attila

mezőgazdasági munkás

13.

Ládi Károly

gazdasági ügyintéző

14.

Menyhárt Mariann

konyhai kisegítő

15.

Mészáros Éva

laboráns (GYED)

16. Miklós Katalin gazdasági ügyintéző

17.

Molnár Tibor

karbantartó

18.

Nagy Józsefné

takarító

19.

Nagy Zsolt

karbantartó

20.

Nagyné Bojtos Andrea

gazdaságvezető

21.

Nagyné Pongó Rita

iskolatitkár

22.

Németh Adrián

rendszergazda

23.

Oskola Anita 

takarító

24.

Papp Julianna

takarító

25.

Radics Imre

karbantartó

26.

Senográczki Miklós

karbantartó

27.

Senográczki Pálné

takarító

28. Stupekné Horváth Piroska takarító

29.

Tajti Ibolya

tangazdaságvezető

30.

Tóthné Major Judit

munkaügyi/ bér- tb ügyintéző

31.

Urbán Csabáné

iskolatitkár

32.

Végh Zoltánné

takarító