Jászapáti Gróf Széchenyi István
Katolikus Középiskola és Kollégium weblapja

 

Pedagógusaink/dolgozóink

Pedagógusaink

1.

Antalné Teleki Erzsébet

testnevelés szakos tanár

2.

Bagi Jenő

műszaki szakoktató

osztályfőnök

3.

Bankóné Repák Judit

közgazdász tanár

osztályfőnök

4.

Báthor István

műszaki szakoktató, építészeti szakirány

5.

Béres Sándorné

műszaki szakoktató, kereskedelmi szakirány

osztályfőnök

munkaközösség-vezető

6.

Borbás Ágnes

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

magyar-orosz szakos tanár

szakvizsgázott közoktatás-vezető

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

7.

Deli Julianna

okleveles földrajz szakos középiskolai tanár földrajz-rajz szakos tanár

okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár

biológia szakos tanár

 hittan

szakvizsgázott pedagógus, mozgókép és médiakultúra szakirány

munkaközösség-vezető

8.

Donkóné Birkás Tünde

műszaki szakoktató ruhaipari (GYES)

9.

Dr. Kriston-Bodnárné Kókai Zsófia

kertészmérnök

kertészeti műszaki tanár

kertész üzemmérnök

mg-i környezetvédelmi szakmérnök szakvizsgázott pedagógus

mesterpedagógus

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

10.

Farkasné Besenyei Mária

igazgatóhelyettes

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

okleveles történelemtanár

 szakvizsgázott közoktatás-vezető

 érettségi vizsgaelnök

11.

Fehér Gabriella

okleveles történelem tanár,

okleveles hittantanár-nevelő tanár

12.

Földes Rita

informatika szakos tanár

matematika-számítástechnika szakos tanár

okleveles matematikatanár

 osztályfőnök

13.

Fülöp József

műszaki szakoktató

osztályfőnök

14.

Fülöpné Kovács Krisztina

biológia

informatika (GYED)

15.

Gréczi László

szakmai igazgatóhelyettes

 okleveles mérnöktanár (gépész),

 műszaki tanár és üzemgépész üzemmérnök,

 szakvizsgázott pedagógus,

szakvizsgázott közoktatás-vezető

16.

Gulyásné Tajti Éva

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar-orosz szakos tanár

hittan

osztályfőnök

17

Ivancsics Enikő

okleveles magyar nyelv és irodalom bölcsész és középiskolai tanár

okleveles némettanár

18.

Jakusné Kiss Ágnes

okleveles angoltanár

osztályfőnök

19.

Juhászné Ivanics Piroska

okleveles matematika szakos tanár,

érettségi vizsgaelnök

20.

Karácsonyné Lázár Eszter

okleveles angoltanár

osztályfőnök

21.

Kántorné Pataki Erika

okleveles földrajztanár

földrajz-rajz szakos tanár

22.

Kimákné Pető Edit

német nyelv (GYES)

23.

Kissné Kis Mária

okleveles testnevelő tanár

tájfutó szakedző

24.

Konkoly Gabriella

magyar-orosz szakos középiskolai tanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár

angol szakos középiskolai tanár

érettségi vizsgaelnök

25.

Lados Ferenc Miklós

műszaki szakoktató

26.

Medvéné Urbán Terézia

okleveles történelem szakos tanár

közoktatás-vezetői szakvizsga

pedagógiai szakértő

mesterpedagógus

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

27.

Mészárosné Drizner Rita

igazgató

agrármérnök

környezetvédelmi szakmérnök

mérnöktanár

közoktatás-vezetői szakvizsga

mesterpedagógus

28.

Mihályi Zoltán

biológia, földrajz szakos tanár

29.

Nagy Ferenc

műszaki szakoktató

bútorasztalos mester

30.

Nagy Ferencné

német szakos nyelvtanár

okleveles történelem-orosz szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

31.

Nagy Sándor

műszaki szakoktató

közoktatás vezető szakvizsga

32.

Nagy-Mihályi Judit

angol szakos nyelvtanár

33.

Nagyné Lékó Henrietta

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, történelem-ének-zene szakos tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

34.

Ózsváriné Pethő Adrienne Anna

okleveles biológia-kémia szakos középiskolai tanár

közoktatás vezetői szakvizsga

mesterpedagógus

osztályfőnök

munkaközösség vezető

35.

Dr. Ördögné Gyurkó Katalin

okleveles könyvtárpedagógiai-tanár

okleveles könyvtár szakos bölcsész (régi könyves)

okleveles könyvtáros

okleveles népművelő-könyvtáros

36.

Panyi Katalin Zsuzsanna

német szakos nyelvtanár

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

37.

Perlaki Krisztina

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár valamint művelődésszervező

38.

Pócs Róbert

műszaki szakoktató – élelmiszeripar

osztályfőnök

39.

Réz István

okleveles matematikatanár

matematika-ének-zene szakos tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

Pájer Antal díjas

40.

Réz Judit

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

magyar-történelem szakos tanár

okleveles latin szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

Pájer Antal díjas

41.

Rusvai Magdolna

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus mérési és értékelési szakértő

mesterpedagógus

érettségi vizsgaelnök

42.

Sándorné Bárdos Zsuzsanna

okleveles matematika-kémia szakos középiskolai tanár

okleveles informatika szakos tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

43.

Szabó-Bálint Katalin

angol szakos nyelvtanár

orosz nyelv- és irodalom, román nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár

osztályfőnök

44.

Szabó-Bálint József

okleveles számítástechnika szakos tanár

fizika szakos középiskolai tanár

45.

Szabóné Nagy Enikő

kémia-fizika szakos középiskolai tanár

érettségi vizsgaelnök

Szent Gellért díjas

Jászapáti Városért díjas

46.

Szeles László

okleveles közgazdász mérnök- tanár

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

47.

Tajti László

okleveles informatika szakos tanár

osztályfőnök

48.

Tóth Klára

okleveles angoltanár

szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető, mentortanári szakterület

érettségi vizsgaelnök

49.

Urbán Barbara

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár

osztályfőnök

érettségi vizsgaelnök

50.

Urbán Krisztina

műszaki szakoktató (GYES)

51.

Urbán Ferenc

okleveles testnevelő tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)

szakvizsgázott pedagógus

közoktatási vezető

osztályfőnök

munkaközösség vezető

érettségi vizsgaelnök

52.

Urbán Gábor

műszaki szakoktató

53.

Urbán Ilona

földrajz-biológia szakos tanár

okleveles földrajz szakos tanár

osztályfőnök

54.

Urbán János

okleveles humán szervező

műszaki szakoktató (lakatos)

okleveles mérnöktanár

közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

osztályfőnök

55.

Varga Ákos

műszaki szakoktató – élelmiszeripar

osztályfőnök

56.

Veleczki János

testnevelés szakos tanár

okleveles gyógytestnevelő tanár

atlétika szakedző

 

Óraadók:

 

1.

Abayné Dr. Hamar Enikő

agrármérnök, mezőgazdasági ismeretek

2.

Dobra Lajos

mezőgazdasági ismeretek gyakorlat

3.

Nagy Helén

angol nyelv

4.

Palotai Lászlóné

matematika

5.

Szeles Ilona

matematika

6.

Muhari Zoltán

testnevelés

7.

Dr. Szlávikné Gál Zsuzsanna

gyógypedagógus

8.

Gőzné Rusvai Júlia

gyógypedagógus

9.

Dékányné Móczár Edit

cukrász szakoktató

 
 

Dolgozóink

1.

Ádám István

portás

2.

Ádám Jánosné

takarító

3.

Ádám Józsefné

konyhai kisegítő

4.

Bártfai Tiborné

takarító

5.

Borbás Pál

mezőgazdasági munkás

6.

Budai Imréné

konyhai kisegítő

7.

Császár Miklósné

takarító

8.

Csík Éva

gazdasági ügyintéző

9.

Csontos Csaba

gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő

10.

Fügedi Rita (GYES)

gazdasági ügyintéző

11.

Gál László

karbantartó

12.

Gőzné Rusvai Julianna

védőnő

13.

Gonda László

rendszergazda

14.

Gyenes Józsefné

takarító

15.

Hampel István Örs

gondnok

16.

Hampelné Senográczki Tímea

takarító

17.

Horváth Ferencné

takarító

18.

Járvásné Nyitrai Marianna

iskolatitkár

19.

Kárpáti Dóra

pénztáros/ felnőttképzési referens

20.

Kaszab Attila

mezőgazdasági munkás

21.

Ládi Károly

gazdasági ügyintéző

22.

Léhiné Zagyi Mária

takarító

23.

Mága Károly

műszaki vezető

24.

Menyhárt Mariann

konyhai kisegítő

25.

Mészáros Éva

laboráns

26.

Molnár Tibor

karbantartó

27.

Nagy Józsefné

takarító

28.

Nagy Zsolt

mezőgazdasági munkás

29.

Nagyné Bojtos Andrea

gazdaságvezető

30.

Nagyné Pongó Rita

iskolatitkár

31.

Németh Adrián

rendszergazda

32.

Oskola Anita (GYES)

takarító

33.

Papp Julianna

takarító

34.

Pásztor Tibor

karbantartó

35.

Radics Imre

karbantartó

36.

Senográczki Miklós

karbantartó

37.

Senográczki Pálné

takarító

38.

Tajti Ibolya

tangazdaságvezető

39.

Tóth Erzsébet Zsuzsanna

bér-és tb ügyintéző

40.

Tóth Terézia

takarító

41.

Tóthné Major Judit

munkaügyi/ bér- tb ügyintéző

42.

Urbán Csabáné

iskolatitkár

43.

Végh Zoltánné

takarító