Jászapáti Gróf Széchenyi István

Katolikus Gimnázium weblapja

 

Igazgatói ügyelet a vakáció ideje alatt

szerdai napokon 9:00 és 14:00 között.

Cimkék:

In memoriam Macsi Sándor

A Jászapáti gimnázium a 2012. évi centenáriumára készült, amikor 2010-ben az akkori végzős diákunk, Kovács Ádám egy kisfilmet készített " Apáink útján" címmel. A forgatás egy része a Macsi Sándor által alapított és gondozott iskolamúzeumban, Jászágón készült a Jászságért díjas " nagy tanító" részvételével. Mi így búcsúzunk Tőle!

Nyugodj békében, drága Sanyi bácsi!

Cimkék:

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A 10/2020. (V.29.) EMMI határozat alapján a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

Beiratkozási lehetőségek:

1. Elektronikus úton a KRÉTA rendszerben. Időpontja: 2020.06.15-06.21. között.

Elektronikus beiratkozás a Kréta e-ügyintézés felületén „Beiratkozás középfokú intézménybe” menüpontba belépve az adatok kitöltésével és a kért dokumentumok feltöltésével történik.
A felület az alábbi linken érhető el: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Az ehhez tartozó segédlet:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123&preview=%2F17761123%2F46760668%2FBKI_Sz%C3%BCl%C5%91i+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf&fbclid=IwAR1UTWQGMGBvSmUfZtAFBBMDrvM1o8UcFLm0K_X7E9DsCK49rLZ0kXTjR2U

Amennyiben a személyi azonosításra alkalmas iratokat nem tudja a Kréta rendszerben megküldeni, akkor azt a 2020/2021-es tanév első napján is bemutathatja.
A felvételi értesítővel megküldött nyilatkozatokat kérjük, kitöltve postai úton juttassák vissza az intézménybe.
Amennyiben nem sikerül a KRÉTA rendszerben beiratkozni, abban az esetben várjuk személyesen 2020.06.22-én.

2. Személyesen az intézményben időpontja: 2020.06.22.
Személyes beiratkozás esetén a felvételi értesítővel kiküldött tájékoztató alapján várjuk a szülőt/törvényes képviselőt az intézményben.
Szájmaszk használata kötelező!

A diákigazolvány igénylésre vonatkozó kérelmet (NEK adatlap) nem kötelező a beiratkozás időpontjáig benyújtani, azt a tanév kezdetéig (2020.09.01.) bármikor megteheti.

Jászapáti, 2020. 06. 03.
Tisztelettel:
Mészárosné Drizner Rita

Cimkék:

Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója

Felhívom a figyelmet a Duna TV június 4-i programjára a Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, melynek keretében 15.15 órakor tűzték műsorra a Zemplén TV

"Wettstein-napló / Trianon 100"

című filmjét.

A filmet ugyanaznap 23.35-kor az M5 csatornán megismétlik.

A film egyrészt Zeidler Miklós történész segítségével feleleveníti a párizsi "béketárgyalások" történetét, melyről Wettstein János (1887-1972) a békeküldöttség főtitkárhelyettese készített hivatalos naplót, másrészt Zemplén vármegye és benne Sátoraljaújhely példáján keresztül bemutatja, hogy miként hajtották végre a határmódosításokat és az miként változtatta meg több ezer ember életét, 100 év távlatban is.

Nézzük meg a filmet együtt.

Cimkék:

Érettségi a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskolában

A különleges online ballagás után, a szokásosnál nagyobb előkészítéssel vártuk tanártársaimmal és dolgozóinkkal a hétfői napot, az érettségi kezdetét.

A megelőző, digitális tanítás időszakában, technikai dolgozóink folyamatosan dolgoztak, az iskola előkertjét rakták rendbe, majd az osztályokat is. Karbantartóink festették a megfakult táblákat a szakképző intézményegységben, a takarítók a termeket, mellékhelyiségeket és a folyosókat, ablakokat tisztították. Az érettségit megelőző napokban fertőtlenítettek mindkét intézményegységben, különös tekintettel a gimnáziumi három és a szakképzői két osztálytermére, ahová vártuk a diákokat az írásbeli vizsgára.
Ügyeltünk kollégáimmal, hogy megtegyünk mindent az előírások szerint, sőt azon túl is, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését. Ebben nagy segítséget kaptunk a Jászapáti 2000 Mg ZRT elnök vezérigazgatójától, Lóczi Miklós úrtól, ugyanis 3db ózon generátort kölcsönzött intézményünk számára, melyeket egész héten át használtunk. A diákok minden reggel, már az előzetesen vírusmentesített osztálytermekbe mehettek be érettségizni. Köszönet az önzetlen segítségnyújtásért.
Nagyon hiányoztak már a személyes találkozások. Vártuk a hétfő reggelt, a találkozást maturandusz diákjainkkal. Ők az iskola előtt, egymástól tisztes távolságban gyülekeztek, hálásan köszönték meg a ballagási ünnepséget, melyet otthonukban nézhettek meg, iskolánk Facebook oldalain, mindkét intézményegységben, a hagyományos időpontokban.
Néhány biztató mondat, majd kézfertőtlenítés és az arcmaszkok ellenőrzése után, elkezdődött az írásbeli érettségi. A kezdésnek ez a módja a hét minden további napján ugyanúgy ismétlődött. Érettségizőink elfogadták az új rendet, nem okozott különösebb megterhelést sem diákoknál, sem a felügyelő tanároknál, rendben zajlik jelenleg is az érettségi vizsga.
Reméljük, hogy a vizsgák végeztével megszépülő emlék marad a 2020 május - júniusi időszak. A ballagási búcsúztató minden pillanata filmen visszanézhető később is, bármikor. Egy különleges esemény marad, ahol az idén csak írásbeli volt, illetve a szakképző intézményegységben gyakorlati vizsgarész is kapcsolódott a megmérettetéshez.

Mészárosné Drizner Rita
igazgató

Cimkék:

Kedves Érettségizők!

1. Hétfőn reggel legkésőbb 8:30-ra minden vizsgázó jelenjen meg a gimnáziumban. Az épületbe a főbejáraton és a hátsó bejáraton keresztül lehet bejutni. Belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező!

2. A vizsgatermekbe a felügyelő tanárok vezetnek fel benneteket.

3. Minden vizsgázó kap maszkot, kesztyűt, melynek a használata nem kötelező. A vizsgatermekben és a mosdókban kézfertőtlenítők kerültek kihelyezésre.
4. Öltözzetek az érettségi vizsgához illő, ünnepi öltözetbe. A többi vizsganapon is elvárható az ünnepi öltözet. Ha ez nem megoldható, akkor rendezett külsővel és ruházatban jelenjetek meg.
5. Hozni kell a vizsgára saját tollakat, radírt, ceruzákat, matematikára számológépet, körzőt, vonalzókat és négyjegyű függvénytáblát. Ebben a helyzetben csak a saját eszközeidet használhatod, ezért gondoskodj róla, hogy mindened meglegyen.
6. Vizet, esetleg csokoládét, szőlőcukrot, kekszet hozzatok magaddal, mert megéhezhettek a vizsga alatt.
7. Mosdót használni csak a kijelölt időpontban lehet.
8. Mobiltelefonjaitokat kikapcsolva a tanári asztalra ki kell tenni, azt csak a vizsga végén kapjátok vissza.
9. Használjátok ki a teljes vizsga időtartamát, ellenőrzésre, átolvasásra.
10. Sikeres vizsgát kívánok mindenkinek!

Mészárosné Drizner Rita
igazgató

Cimkék:

Kedves Ballagók!

Virtuális ballagás, szeptemberre halasztott búcsúzás? – idén mintegy 70 ezer középiskolásnak nem lesz hagyományos ballagása. Nem zárhatják le életük különösen fontos, megküzdött szakaszát az ünnep megerősítő élményével.

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola végzős osztályainak diákjai sem.
„Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek” – a magyar iskolák végzősei száz év óta először idén nem vesznek búcsút iskolájuktól, társaiktól, tanáraiktól, az őket ifjúvá érlelő évektől a Kodály Zoltán gyűjtötte népdalt énekelve. Nem lesz utolsó hét, utolsó matekóra, utolsó ebéd a menzán... Nem lesz szerenád, nem lesz sorfal, nem lesz virág, és nem járhatják be búcsúzásul a diákok ünnepélyesen a nekik második otthont adó épületet.
A külsőségek elmaradása erőteljesen ráirányítja a figyelmet arra, ami a kulissza mögött van. A ballagás során a végzősök nemcsak az iskolájuktól, hanem gyermekéveiktől is búcsút vesznek. Egy korszak lezárul számukra, új élet vár rájuk. Nem véletlen, hogy a legnépszerűbb ballagási énekekben – Gaudeamus igitur, Elmegyek, elmegyek, Ballag már a vén diák – a fájdalmas elszakadás, a boldog ifjúság elmúlása feletti szomorúság szólal meg. Valóban, a középiskolás ballagás az az ünnep, melyben a gyermekkortól búcsúzó fiatal elindul a felnőtt élet felé. Megéli az első mély elszakadást: diáktársaitól, akikkel a tanulás, felelések, dolgozatok, kicsengetések, diákcsínyek, bulik, kirándulások kovácsoltak erős összetartozást. Egy korszak ezzel véget ér.
A ballagó diákok azt az élményt viszik magukkal, hogy összekovácsolódtak, az osztályban mindenkinek megvolt a helye. A végzés évére a diákok kimondták, mennyire sajnálják, hogy vége.
INDÍTSUNK egy láncot: kezdjétek megfogalmazni egy - egy mondattal az osztály előtt, mit köszöntök egymásnak.” Ez a sorozat online is folytatódjon. De tudom, nagyon hiányzik a közösségnek, hogy mindezt nem tudjátok személyesen átbeszélni, s az osztályfőnök is érzi, sok mindent szeretett volna még mondani az osztálynak. Mind az osztályfőnöknek, mind a szülői közösségnek a szalagavató egyértelműen megmutatta, az osztályban mindenkinek helye és fontos szerepe van.
A pedagógusokban is nagy a szomorúság: visszaemlékeznek arra, pár évvel ezelőtt végig járták az osztállyal az épület minden zugát. Gyerekként kerültetek hozzánk, mi tanárok azért dolgoztunk, hogy az utat végig járjátok, eljussatok a mai napig. Az épületet búcsúzásul nem tudjuk végig járni. De életetek útját végig kell járnotok. Ezen az úton legyen veletek mindaz a tudás, példa, Isten áldása és mindaz, amit tanáraitoktól szeretetben kaptatok.
Nekem ezt jelentettétek: egy közösség, mely kölcsönös megértésben élt. Ne feledjétek: csak azt lehet szeretni, akit megismertünk. Ha addig nem, az írásbeli érettségi vizsgán majd találkozunk!
Isten áldásával!

Kocsis Sándor plébános

Cimkék:

Tisztelt Szülők, kedves tanítványaink!

A Szentatya üzenetével kívánok Tanítványainknak és Családjának kegyelemben gazdag Húsvéti ünnepet!

"Tekints a megfeszített Krisztus kitárt karjára és engedd, hogy újra megmentsen" Azt hiszem ez a jelen helyzetre nagyon aktuális.

Mészárosné Drizner Rita

Igazgatónő

Cimkék:

Intézményünkbe jelentkezők felvételi rangsora

Nyolcosztályos gimnázium

Cimkék:

ÚJABB BÜSZKESÉG!

A London Bridge országos angol nyelvi verseny 2.fordulójában 250 általános iskola 750 hatodik osztályos tanulója vett részt. Erdő Edvárd 6.a osztályos tanulónk az eddig elért pontszámai alapján az országos döntőben mérettetheti meg magát.
Szívből gratulálunk Edvárdnak, és felkészítő tanárának, Karácsonyné Lázár Eszternek!

Cimkék:

Oldalak

Subscribe to Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium RSS