Jászapáti Gróf Széchenyi István

Katolikus Gimnázium weblapja

 

TÁJFUTÓ HÍREINK!

Tájfutóink az őszi versenyidőszakban két bajnokságon vannak túl. Szeptember 12-én a Tájékozódási Futó Rövidtávú Országos Egyéni Bajnokságot Zalaegerszeg városában rendezték meg.
Zagyi Erzsébet 7.a oszt.diákunk 100 indulóból az előkelő 12.helyen végzett. Október 10-én Orfű közelében álltunk rajthoz a Normál távú Országos Egyéni Bajnokságon. Ezen a versenyen Erzsike a 60 indulóból a 13.helyezést érte el. Mindkét szép eredményt a 14 évesek kategóriájában szerezte meg.
Felkészítő tanára: Kissné Kis Mária tanárnő
Szívből gratulálunk a szép eredményekhez és további sikereket kívánunk!

Cimkék:

7. A-S TANULÓINK KEZE NYOMÁN SZÉPÜLT EGYKORI TANÁRAINK SÍRHELYE

Idén is folytattuk a temetői sírok gondozását. Beneveztünk a "72 óra kompromisszum nélkül" nemzetközi ökomenikus akcióba.

Iskolánk egykori tanárainak sírját tettük szebbé, mely munkát október hónapban még folytatjuk.

Szabóné Nagy Enikő osztályfőnök és a 7.a

Cimkék:

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért!

Találkozunk 2020.10.19.én hétfőn reggel 9 órakor, imádkozzuk együtt a rózsafüzért!

E kezdeményezés szerint 2020. október 19-án, helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Az elmúlt esztendőkben hazánk számos helyén csatlakoztak az eseményhez.

Cimkék:

DIÁKJAINKKAL AZ EGRI SZENT ISTVÁN RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ "KULISSZATITKAIVAL" ISMERKEDTÜNK...

TV stúdió, vezérlő, hangszigetelés, kamerák, vezérlő, kerekasztal, technikusi szoba, mikrofonok, fülesek, adás-és felvétel feliratok...

Mindez Szent István ereklyéjének oltalmazó környezetében.

Fotó: Nagy-Mihályi Judit, Dankó Zsuzsanna

Cimkék:

A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések

4. §

(1)       A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény)

 1. az 5. § (1) bekezdés al-c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
 2. történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott rnértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótói el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

(2)       Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.

(3)       Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesftőben is közzé kell tenni.

(4)       Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.

(5)       Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

 

5. §

(1)       Az intézmény területére

 1. az ott foglalkoztatott személyen,
 2. az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 3. a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezön,
 4. a gyermeken, illetve a tanulón és
 5. a gyermeket, illetve a tanulót - a (2) bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

(2)       Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan haza kísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Cimkék:

Kedves Szülők és Diákjaink figyelmébe ajánljuk az intézményünk járványügyi intézkedési tervét

Figyelem gimnáziumi tanulók!

Szeptember 1-én nyit az iskolai büfé a régi áruválasztékkal, nyitvatartással. Figyelembe véve a járványügyi intézkedéseket, maszk használata és a távolságtartás kötelező!

Kis Nikolett

vállalkozó

Cimkék:

Csemegekukorica rendelhető

Tanüzemünkből édes gyenge csemegekukorica rendelhető.

Átvehető a gimnázium épületében szerdán 12 óráig, vagy a tanüzemben csütörtöktől vasárnapig reggel 8-tól 11 óráig. Ára:80 ft/cső

Érdeklődni:

Tajti Ibolya

0670/4585467

Cimkék:

JAVÍTÓVIZSGÁK

Írásbeli javítóvizsgák: 2020. augusztus 24. hétfő  
Tantárgy Helye: Kezdete: Időtartam:
Matematika, fizika, magyar, történelem 4. terem 9:00 45/60perc
Angol nyelv 4. terem 10:00 60 perc


Szóbeli  javítóvizsgák: 2020. augusztus 25. kedd
Tantárgy Helye: Kezdete:
Matematika 10. terem 9:00 Csak akkor szóbeli, ha az írásbeli nem érte el a 25 %-ot.
Fizika 10. terem 9:00 Csak akkor szóbeli, ha az írásbeli nem érte el a 25 %-ot.
Angol 10. terem 10:00
Magyar irodalom 10. terem 9:00
Történelem 10.terem 9:00

Cimkék:

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium pályázatot hirdet

 1. Az alábbi munkakör betöltésére:

1 fő angol tanári állás

 1. A munkaviszony időtartama:

2021.06.30.–ig tartó határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

 1. A munkavégzés helye: 5130 Jászapáti, Vasút út 4.
 1. A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 1. Pályázati feltételek:
  - büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 1. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
  - jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
  - szakmai önéletrajz; 
  - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 1. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember  01.
 1. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
 1. További információk: Mészárosné Drizner Rita intézményvezetőtől vagy Nagyné Bojtos Andrea gazdasági vezetőtől kapható a 06 57 540-960 telefonszámokon és szechenyi.jaszapati@gmail.com e-mail címen.
 1. A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton a következő címre: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

- Elektronikusan a következő címre: szechenyi.jaszapati@gmail.com

Cimkék:

Oldalak

Subscribe to Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium RSS