Jászapáti Gróf Széchenyi István

Katolikus Gimnázium weblapja

 

Tisztelt Támogatóink! Kedves Szülők, Egykori Diákok!

Tisztelettel és szeretettel kérjük Önöket, hogy amennyiben iskolánk Baráti Körét méltónak tartják rá, támogassák adójuk 1 %-ával!

A Baráti Kör adószáma: 19220354-1-16

A támogatást kiemelkedő diákjaink jutalmazására, jutalomkönyvek vásárlására, tanulmányi versenyek költségeire fordítjuk.

Köszönjük!

 

Cimkék:

Üdvözlet

Cimkék:

ELKÖSZÖNÉS

Kedves Szülők és Tanítványok!

 

Értesítem minden kedves tanítványomat, a gimnázium és a szakközépiskola tanulóit és kedves szüleiket, hozzátartozóikat, hogy igazgatói munkaviszonyom 2021. február elsejével az intézményben megszűnik.

 A gimnáziumban az igazgatói teendőket Farkasné Besenyei Mária általános igazgatóhelyettes látja el, a szakképző intézményben Gréczi László szakmai igazgatóhelyettes úr viszi tovább a tanév teendőit. Kérem, hogy a felmerülő problémákkal a továbbiakban is keressék az iskola vezetőségét, tanárait, dolgozóit, akik az Önök rendelkezésére állnak.

A tanulóktól pontos, folyamatos felkészülést kérek a tanórákra, hogy elérjék céljaikat, ápolják az iskolai hagyományokat, Isten akaratának megfelelően tartsák meg a szeretetteljes, imádságos légkört az intézményben.

A szülőktől azt kérném, hogy gyermeküket továbbra is szerető szigorral segítsék abban, hogy sikeres, boldog és elégedett felnőttekké váljanak.

Hála és köszönet az itt töltött évekért:

Mészárosné Drizner Rita

igazgatónő

Cimkék:

Hirdetés

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

 

1. Az alábbi munkakör betöltésére: 1 fő könyvtárosi állás

2. A munkaviszony időtartama: Határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

3. A munkavégzés helye: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

4. A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett könyvtáros munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

5. Pályázati feltételek:

  • büntetlen előélet;
  • magyar állampolgárság;
  • foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
  • teljes cselekvőképesség;
  • jogszabályban előírt szakképesítés
  • pedagógus végzettség előnyt jelent

6. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

  • jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
  • szakmai önéletrajz; 
  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
  • katolikus plébános ajánlása.

7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. február 15.

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 1.

9. További információk: Farkasné Besenyei Mária igazgatóhelyettesnél kapható a 06 57 540-960 telefonszámokon és szechenyi.jaszapati@gmail.com e-mail címen.

10. A pályázatok benyújtásának módja: 

Cimkék:

Jászapátin a gimnáziumban (Vasút út 2.) a szervezők várnak benneteket szeretettel január 15-én 17:00 és 18:30 között.

Cimkék:

Szakképző Iskola szakmai bemutató

Cimkék:

Gyere hozzánk tanulni!

Cimkék:

Kedves Szülők, Kollégák és Diákok!

A tavaszi vírushelyzet után ismét elérkeztünk egy sokkal veszélyesebb időszakhoz életünkben. Az őszi iskolakezdés lehetővé tette, hogy iskolai munkánkat személyes jelenléttel folytassuk. Bár számos nehézséggel kellett szembenézni, mégis a felelős vezetők szem előtt tartották azt, hogy az iskola teljes bezárása sok-sok nehézséget okozna számos családnak. A járványhelyzet azonban most egyértelművé tette, hogy a középiskolásoknak otthon kell maradni és digitális eszközök segítségével szükséges a következő hetekben tanulni. Bátorítom a diákokat, hogy ezt az időszakot semmiképpen sem szünetként fogják fel, hanem egy olyan lehetőségként, amikor hirtelen nagy felelősséggel kell szembenézni a hétköznapokban, de ez megerősíthet és felnőttebbé tehet. Magyarul: tanulni kell és ezt tanáraink egyértelműen támogatják.

Vigyázzunk ezekben az időkben minden családtagunkra, a szülők ellenőrizzék, legalább heti egy-két alkalommal a gyermekük előrehaladását, tartsák a kapcsolatot a pedagógusokkal és legyenek türelmesek.

A kedves diákokat pedig arra kérem, hogy minden erővel azon legyenek, hogy mielőbb vissza lehessen térni az iskolába és az új esztendőben valóban együtt, közösen végezhessük tovább munkánkat.

Az érettségire készülőknek vagy tanulmányaikat más módon lezáróknak azt kívánom, hogy használják ki a kijárási tilalom és a hétvégi szabadidőt arra, hogy a vizsgákhoz szükséges ismereteket rendszerezzék és ezzel előnyre tegyenek szert.

Isten óvjon mindannyiunkat!

 

Jászberény, 2020. november 12.

Dr. Novák István

a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium főigazgatója,

a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum,Gimnázium és Kollégium lelkiigazgatója,

a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola érseki biztosa (2020. október 1-től)

a Jászberényi Jézus Neve Plébánia plébánosa

Cimkék:

Várunk szeretettel a gimnáziumban induló új képzésünkre!

Cimkék:

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Oldalak

Subscribe to Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium RSS