Jászapáti Gróf Széchenyi István
Katolikus Középiskola és Kollégium weblapja

 

Igazgatói köszöntő

 A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium igazgatójaként arra törekszem, hogy e gyorsan változó világban, a tantervi követelmények betartása mellett, a nevelés terén is sokat segítsünk tanulóinknak.

Cimkék:

Igazgatói ügyelet a vakáció ideje alatt

szerdai napokon 9:00 és 14:00 között.

Cimkék:

In memoriam Macsi Sándor

A Jászapáti gimnázium a 2012. évi centenáriumára készült, amikor 2010-ben az akkori végzős diákunk, Kovács Ádám egy kisfilmet készített " Apáink útján" címmel. A forgatás egy része a Macsi Sándor által alapított és gondozott iskolamúzeumban, Jászágón készült a Jászságért díjas " nagy tanító" részvételével. Mi így búcsúzunk Tőle!

Nyugodj békében, drága Sanyi bácsi!

Cimkék:

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A 10/2020. (V.29.) EMMI határozat alapján a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

Beiratkozási lehetőségek:

1. Elektronikus úton a KRÉTA rendszerben. Időpontja: 2020.06.15-06.21. között.

Elektronikus beiratkozás a Kréta e-ügyintézés felületén „Beiratkozás középfokú intézménybe” menüpontba belépve az adatok kitöltésével és a kért dokumentumok feltöltésével történik.
A felület az alábbi linken érhető el: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Az ehhez tartozó segédlet:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123&preview=%2F17761123%2F46760668%2FBKI_Sz%C3%BCl%C5%91i+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf&fbclid=IwAR1UTWQGMGBvSmUfZtAFBBMDrvM1o8UcFLm0K_X7E9DsCK49rLZ0kXTjR2U

Amennyiben a személyi azonosításra alkalmas iratokat nem tudja a Kréta rendszerben megküldeni, akkor azt a 2020/2021-es tanév első napján is bemutathatja.
A felvételi értesítővel megküldött nyilatkozatokat kérjük, kitöltve postai úton juttassák vissza az intézménybe.
Amennyiben nem sikerül a KRÉTA rendszerben beiratkozni, abban az esetben várjuk személyesen 2020.06.22-én.

2. Személyesen az intézményben időpontja: 2020.06.22.
Személyes beiratkozás esetén a felvételi értesítővel kiküldött tájékoztató alapján várjuk a szülőt/törvényes képviselőt az intézményben.
Szájmaszk használata kötelező!

A diákigazolvány igénylésre vonatkozó kérelmet (NEK adatlap) nem kötelező a beiratkozás időpontjáig benyújtani, azt a tanév kezdetéig (2020.09.01.) bármikor megteheti.

Jászapáti, 2020. 06. 03.
Tisztelettel:
Mészárosné Drizner Rita

Cimkék:

Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója

Felhívom a figyelmet a Duna TV június 4-i programjára a Trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, melynek keretében 15.15 órakor tűzték műsorra a Zemplén TV

"Wettstein-napló / Trianon 100"

című filmjét.

A filmet ugyanaznap 23.35-kor az M5 csatornán megismétlik.

A film egyrészt Zeidler Miklós történész segítségével feleleveníti a párizsi "béketárgyalások" történetét, melyről Wettstein János (1887-1972) a békeküldöttség főtitkárhelyettese készített hivatalos naplót, másrészt Zemplén vármegye és benne Sátoraljaújhely példáján keresztül bemutatja, hogy miként hajtották végre a határmódosításokat és az miként változtatta meg több ezer ember életét, 100 év távlatban is.

Nézzük meg a filmet együtt.

Cimkék:

Érettségi a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskolában

A különleges online ballagás után, a szokásosnál nagyobb előkészítéssel vártuk tanártársaimmal és dolgozóinkkal a hétfői napot, az érettségi kezdetét.

A megelőző, digitális tanítás időszakában, technikai dolgozóink folyamatosan dolgoztak, az iskola előkertjét rakták rendbe, majd az osztályokat is. Karbantartóink festették a megfakult táblákat a szakképző intézményegységben, a takarítók a termeket, mellékhelyiségeket és a folyosókat, ablakokat tisztították. Az érettségit megelőző napokban fertőtlenítettek mindkét intézményegységben, különös tekintettel a gimnáziumi három és a szakképzői két osztálytermére, ahová vártuk a diákokat az írásbeli vizsgára.
Ügyeltünk kollégáimmal, hogy megtegyünk mindent az előírások szerint, sőt azon túl is, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését. Ebben nagy segítséget kaptunk a Jászapáti 2000 Mg ZRT elnök vezérigazgatójától, Lóczi Miklós úrtól, ugyanis 3db ózon generátort kölcsönzött intézményünk számára, melyeket egész héten át használtunk. A diákok minden reggel, már az előzetesen vírusmentesített osztálytermekbe mehettek be érettségizni. Köszönet az önzetlen segítségnyújtásért.
Nagyon hiányoztak már a személyes találkozások. Vártuk a hétfő reggelt, a találkozást maturandusz diákjainkkal. Ők az iskola előtt, egymástól tisztes távolságban gyülekeztek, hálásan köszönték meg a ballagási ünnepséget, melyet otthonukban nézhettek meg, iskolánk Facebook oldalain, mindkét intézményegységben, a hagyományos időpontokban.
Néhány biztató mondat, majd kézfertőtlenítés és az arcmaszkok ellenőrzése után, elkezdődött az írásbeli érettségi. A kezdésnek ez a módja a hét minden további napján ugyanúgy ismétlődött. Érettségizőink elfogadták az új rendet, nem okozott különösebb megterhelést sem diákoknál, sem a felügyelő tanároknál, rendben zajlik jelenleg is az érettségi vizsga.
Reméljük, hogy a vizsgák végeztével megszépülő emlék marad a 2020 május - júniusi időszak. A ballagási búcsúztató minden pillanata filmen visszanézhető később is, bármikor. Egy különleges esemény marad, ahol az idén csak írásbeli volt, illetve a szakképző intézményegységben gyakorlati vizsgarész is kapcsolódott a megmérettetéshez.

Mészárosné Drizner Rita
igazgató

Cimkék:

Kedves Érettségizők!

1. Hétfőn reggel legkésőbb 8:30-ra minden vizsgázó jelenjen meg a gimnáziumban. Az épületbe a főbejáraton és a hátsó bejáraton keresztül lehet bejutni. Belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező!

2. A vizsgatermekbe a felügyelő tanárok vezetnek fel benneteket.

3. Minden vizsgázó kap maszkot, kesztyűt, melynek a használata nem kötelező. A vizsgatermekben és a mosdókban kézfertőtlenítők kerültek kihelyezésre.
4. Öltözzetek az érettségi vizsgához illő, ünnepi öltözetbe. A többi vizsganapon is elvárható az ünnepi öltözet. Ha ez nem megoldható, akkor rendezett külsővel és ruházatban jelenjetek meg.
5. Hozni kell a vizsgára saját tollakat, radírt, ceruzákat, matematikára számológépet, körzőt, vonalzókat és négyjegyű függvénytáblát. Ebben a helyzetben csak a saját eszközeidet használhatod, ezért gondoskodj róla, hogy mindened meglegyen.
6. Vizet, esetleg csokoládét, szőlőcukrot, kekszet hozzatok magaddal, mert megéhezhettek a vizsga alatt.
7. Mosdót használni csak a kijelölt időpontban lehet.
8. Mobiltelefonjaitokat kikapcsolva a tanári asztalra ki kell tenni, azt csak a vizsga végén kapjátok vissza.
9. Használjátok ki a teljes vizsga időtartamát, ellenőrzésre, átolvasásra.
10. Sikeres vizsgát kívánok mindenkinek!

Mészárosné Drizner Rita
igazgató

Cimkék:

Kedves Ballagók!

Virtuális ballagás, szeptemberre halasztott búcsúzás? – idén mintegy 70 ezer középiskolásnak nem lesz hagyományos ballagása. Nem zárhatják le életük különösen fontos, megküzdött szakaszát az ünnep megerősítő élményével.

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola végzős osztályainak diákjai sem.
„Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek” – a magyar iskolák végzősei száz év óta először idén nem vesznek búcsút iskolájuktól, társaiktól, tanáraiktól, az őket ifjúvá érlelő évektől a Kodály Zoltán gyűjtötte népdalt énekelve. Nem lesz utolsó hét, utolsó matekóra, utolsó ebéd a menzán... Nem lesz szerenád, nem lesz sorfal, nem lesz virág, és nem járhatják be búcsúzásul a diákok ünnepélyesen a nekik második otthont adó épületet.
A külsőségek elmaradása erőteljesen ráirányítja a figyelmet arra, ami a kulissza mögött van. A ballagás során a végzősök nemcsak az iskolájuktól, hanem gyermekéveiktől is búcsút vesznek. Egy korszak lezárul számukra, új élet vár rájuk. Nem véletlen, hogy a legnépszerűbb ballagási énekekben – Gaudeamus igitur, Elmegyek, elmegyek, Ballag már a vén diák – a fájdalmas elszakadás, a boldog ifjúság elmúlása feletti szomorúság szólal meg. Valóban, a középiskolás ballagás az az ünnep, melyben a gyermekkortól búcsúzó fiatal elindul a felnőtt élet felé. Megéli az első mély elszakadást: diáktársaitól, akikkel a tanulás, felelések, dolgozatok, kicsengetések, diákcsínyek, bulik, kirándulások kovácsoltak erős összetartozást. Egy korszak ezzel véget ér.
A ballagó diákok azt az élményt viszik magukkal, hogy összekovácsolódtak, az osztályban mindenkinek megvolt a helye. A végzés évére a diákok kimondták, mennyire sajnálják, hogy vége.
INDÍTSUNK egy láncot: kezdjétek megfogalmazni egy - egy mondattal az osztály előtt, mit köszöntök egymásnak.” Ez a sorozat online is folytatódjon. De tudom, nagyon hiányzik a közösségnek, hogy mindezt nem tudjátok személyesen átbeszélni, s az osztályfőnök is érzi, sok mindent szeretett volna még mondani az osztálynak. Mind az osztályfőnöknek, mind a szülői közösségnek a szalagavató egyértelműen megmutatta, az osztályban mindenkinek helye és fontos szerepe van.
A pedagógusokban is nagy a szomorúság: visszaemlékeznek arra, pár évvel ezelőtt végig járták az osztállyal az épület minden zugát. Gyerekként kerültetek hozzánk, mi tanárok azért dolgoztunk, hogy az utat végig járjátok, eljussatok a mai napig. Az épületet búcsúzásul nem tudjuk végig járni. De életetek útját végig kell járnotok. Ezen az úton legyen veletek mindaz a tudás, példa, Isten áldása és mindaz, amit tanáraitoktól szeretetben kaptatok.
Nekem ezt jelentettétek: egy közösség, mely kölcsönös megértésben élt. Ne feledjétek: csak azt lehet szeretni, akit megismertünk. Ha addig nem, az írásbeli érettségi vizsgán majd találkozunk!
Isten áldásával!

Kocsis Sándor plébános

Cimkék:

Tisztelt Szülők, kedves tanítványaink!

A Szentatya üzenetével kívánok Tanítványainknak és Családjának kegyelemben gazdag Húsvéti ünnepet!

"Tekints a megfeszített Krisztus kitárt karjára és engedd, hogy újra megmentsen" Azt hiszem ez a jelen helyzetre nagyon aktuális.

Mészárosné Drizner Rita

Igazgatónő

Cimkék:

Oldalak

Subscribe to Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium RSS